Na Východnom Slovensku je zatiaľ vyznačený úsek z Košíc do Levoče (100 km). Nadväzujúci úsek Levoča – Donovaly (170 km) budeme značiť na jar 2020. Okrem toho sme pre tieto dva pešie úseky navrhli aj alternatívy na bicykli, ktoré ešte nie sú vyznačené v teréne. Zároveň pripravujeme úsek Košice – Levoča cez Veľký Šariš, kde sa nachádza stredoveký kostol Sv.Jakuba.

Aktuálne vytýčená trasa na Východnom Slovensku vedie z Košíc do Levoče, je dlhá 100 km a ideálne je rozdelená do piatich etáp. Navrhnutá trasa je najkratšou pohodlne prístupnou a bezpečnou trasou, ktorá spája stredoveké pútnické miesto Dóm sv. Alžbety v Košiciach s Bazilikou sv.Jakuba v Levoči. Táto pútnická trasa čiastočne kopíruje lokálne pútnické trasy, ktoré boli stáročia využívané a vedie pútnika po historických, prírodných a nábožensky rozmanitých miestach regiónu Východného Slovenska. Trasa je nastavená tak, aby ju pútnik prešiel počas štyroch či piatich denných etáp s možnosťou ubytovania a stravovania každý večer. Svätojakubská cesta vedie z Košíc do Levoče prevažne po značených turistických alebo cykloturistických trasách. Nie je vhodná pre bicykle alebo kočíky s deťmi.

Trasa vo väčšine vedie lesnými a poľnými cestami so strednou náročnosťou stúpaní a klesaní. Asi 20% trasy tvoria asfaltové úseky.

100 km 3389m 3323 m

trasa vychod kostol
Detail trasy

Tento úsek ešte nie je vyznačený v teréne. Chystáme sa ho pripraviť na jar 2020. Trasa, ktorú sme navrhli prešli pútnici zo Spišskej katolíckej charity v roku 2019.

Stredne náročná trasa.

??? km ??? m ??? m

trasa vychod levoca
Detail trasy

Táto cyklotrasa nie je vyznačená v teréne. Pripravil a prešiel ju náš kolega Richard. Uvítame pripomienky a nápady od znalcov tejto lokality.

Cyklotrasa vedie asfaltovými aj lesnými cestami.

??? km ??? m ??? m

Detail trasy

Tento návrh trasy vzišiel taktiež od kolegu Richarda a čaká na pripomienky a nápady od pútnikov cyklistov. Trasa nie je vyznačená v teréne.

Trasa vedie po cyklotrasách, asfaltových cestách a lesných cestách.

??? km ??? m ??? m

trasa vychod levoca
Detail trasy

Túto trasu sme navrhli ako alternatívu, aby sme navštívili kostol Sv.Jakuba vo Veľkom Šariši pri Prešove. Pešia púť trvá päť dní a prechádza cez viaceré pútnické a historické miesta regiónu ako napríklad putnický kostol Narodenia Panny Márie, pútnické miesto Obišovce, prešovskú Kalváriu, Šarišský hrad až do stredovekého kostola Sv.Jakuba vo Veľkom Šariši. Odtiaľ vedie trasa cez šarišské dedinky, neďaleko jaskyne Zlá diera, bralo Branisko až na Spiš, kde sa napojí na trasu, ktorá prichádza z Košíc.

Trasa vedie lesnými a poľnými cestami so strednou náročnosťou.

??? km ??? m ??? m

Detail trasy