Na strednom Slovensku je vytýčený iba jeden úsek, ktorý začína na horskom prechode Donovaly a smeruje na juh cez Španiu dolinu do centra regiónu Banskej Bystrice, následne cez Zvolen do Banskej Štiavnice a cez Štiavnické vrchy a tajchy do Novej Bane. Z Veľkého Inovca je možnosť pokračovať ďalej smerom na Nitru alebo ukončiť etapu alebo celú púť v starobylom benediktínskom opátstve Hronský Beňadik. Trasa ponúka rozmanitosť na religiózne, kultúrne a tiež prírodné miesta, ktoré svojou výnimočnosťou dosahujú svetovú úroveň.

Od Penzióna Zornička trase vedie do centra obce Donovaly, kde sa napája na zelenú turistickú trasu, ktorou sa dostaneme až na sedlo Horný Šturec. Potom prechádza sedlom Dolný Šturec, neskôr sa napája na červenú turistickú značku, ktorou sa dostaneme až do Španej doliny. Následne popri ceste kráčame do mestskej časti Jakub a potom do centra Banskej Bystrice.

Trasa nie je náročná, čo sa týka exponovanosti terénu alebo asfaltových ciest. Avšak je potrebné sa pripraviť na dlhšie etapy oproti ostatným úsekom na Slovensku.

140 km 4580m 5261 m

Kalvária Banská Štiavnica
Detail trasy