Trasu na severnom Slovensku momentálne pripravujeme. Bude mať dva úseky: Oščadnica – Trenčín a Trenčín – Trnava. Predpokladáme, že táto trasa sa bude značiť v rokoch 2020 – 2022. 

Oščadnica – Trenčín

Trasa vedie Oščadnica – Žilina – Trenčín.

Trasa vo väčšine vedie lesnými a poľnými cestami so strednou náročnosťou stúpaní a klesaní. Asi 20% trasy tvoria asfaltové úseky.

??? km ??? m ??? m

trasa vychod kostol
(trasu pripravujeme)

Trenčín – Trnava

Trasa vedie z Trenčína, cez pútnické miesto Skalka pri Trenčíne po celom Považí až do Trnavy

Trasa vo väčšine vedie lesnými a poľnými cestami so strednou náročnosťou stúpaní a klesaní. Asi 20% trasy tvoria asfaltové úseky.

??? km ??? m ??? m

(trasu pripravujeme)