Trasa na Slovensku

Svätojakubská cesta na Slovensku spája dve najväčšie mestá – Košice a Bratislavu. Prirodzeným smerom putovania je smer z východu na západ, kde sa trasa napája na rakúsku Jakobsweg v mestečku Wolfstahl. V Bratislave sa taktiež spája maďarská Szent Jakab út a slovenská Svätojakubská cesta. Maďarská trasa prechádza dedinkou Rajka (HU) a popri Dunaji prichádza do hlavného mesta Slovenska.

Trasa slovenského Camina kopíruje stredoveké pútnické koridory, prechádza cez mestá s patrocíniom sv.Jakuba a tiež cez prírodné, cirkevné či kultúrne miesta. Našim cieľom bolo vytvoriť trasu, ktorá bude výchádzať z historických faktov, bude atraktívna a dostupná pre všetkých pútnikov. V budúcnosti by sme radi zrealiozvali prepojenie na poľské a české trasy.

Trasu Svätojakubskej cesty na Slovensku sme rozdelili na štyri geografické časti:

  1. Východ sa delí na dva úseky Košice – Levoča a Levoča – Donovaly
  2. Stred má iba jeden úsek Donovaly – Hronský Beňadik
  3. Západ má tri úseky: Hronský Beňadik – Trnava, Trnava – Bratislava, Rajka (HU) – Bratislava
  4. Sever má dva úseky Očadnica – Trenčín a Trenčín – Trnava

Google mapa trasy

1. Trasa na východnom Slovensku začína v Dóme sv.Alžbety v Košiciach, pokračuje cez Gelnicu a Krompachy na Spiš, kde prechádza Spišským hradom a končí v Bazilike sv.Jakuba v Levoči. Je to prvý ucelený úsek, ktorý má dĺžku 100 km. Z Levoče potom bude trasa pokračovať cez Kežmarok do Vysokých Tatier a následne cez Liptovský Mikuláš na Donovaly.

Úsek Levoča – Donovaly ešte nie je vyznačený.

2. Trasa na strednom Slovensku začína na Donovaloch, pokračuje cez Banskú Bystricu a Zvolen do Banskej Štiavnice. Odtiaľ cez Štiavnické vrchy do Hronského Beňadiku. Úsek má dĺžku približne 140 km a je možné na ňom putovať po vyznačenej trase.

3. Trasa na západnom Slovensku vychádza z kláštora v Hronskom Beňadiku a smeruje na západ do Topolčianok, odtiaľ na Zobor, Dražovce a Nitru. Z Nitry sa trasa dostáva na Podunajskú nížinu a cez Sereď do Trnavy. Tento úsek meria 135 km. Z Trnavy prichádza trasa do Malých Karpát, kde ponúka zastavenie na Červenom kameni a v Marianke. Z Marianky následne smeruje do posledného mesta na trase Svätojakubskej cesty – Bratislavy. Za štátnou hranicou sa napája na rakúsku Jakobsweg v dedine Wolfstahl. Okrem toho je možné prísť do Bratislavy z dediny Rajka, ktorá leží na maďarsko-slovenskej hranici.