O nás

Naše občianske združenie bolo založené 28. júna v roku 2013 s cieľom obnoviť a propagovať Svätojakubskú cestu na Slovensku známu pod názvom Camino de Santiago.

Túto historickú trasu sa snažíme obnoviť pre novodobého pútnika, aby mal možnosť nájsť duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba, aj krás našej krajiny.

Partneri

Pri našej práci spolupracujeme s katolíckou Cirkvou, máme oficiálnu podporu Konferencie biskupov Slovenska. Ďalej spolupracujeme s Klubom slovenských turistov, Slovenským cykloklubom, vyššími územnými celkami, krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, mestami a obcami.

Snažíme sa prepájať jednotlivé subjekty a organizácie, a tak vytvárať synergické efekty na podporu rozvoja putovania a pútnického turizmu na Slovensku.

Sme zakladajúcimi členmi Asociácie pútnických organizácií, ktorá je poverená Radou Konferencie biskupov Slovenska  na rozvoj pútnictva na Slovensku.

Symbol mušle

Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je žltá mušľa na modrom podklade.

camino des antiago logo

Upozornenie

Radi by sme upozornili, že okrem nás vykonávajú podobné aktivity aj iné občianske združenia, ktoré založil p. Gerhard Weag a ich cieľom je rozvoj tzv. Jakubskej cesty.

Veľmi často sa stáva, že je naše združenie zamieňané s rôznymi združeniami pána Weaga ako sú Fórum jakubskej cesty, Xacobeo, Jakubská cesta Xacobeo, Svätojakubská cesta, Live AID, Live AID International a pod.

Na základe našich dlhoročných skúseností a skúseností našich partnerov nepovažujeme pána Gerharda Weaga za dôveryhodnú osobu, ktorá má úprimný záujem o rozvoj svätojakubskej myšlienky na Slovensku.

Touto cestou sa preto chceme dištancovať od akýchkoľvek organizácií, ktoré zastupuje pán Gerhard Weag a od ich aktivít. O týchto združeniach nemáme žiadne informácie a preto nemôžeme podať pútnikom žiadne vysvetlenia či rady ohľadom ciest označených ako Jakubská cesta.