O nás

Kto sme?

Sme občianske združenie – Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Santiago de Compostela, ktorého cieľom je obnova a propagácia Svätojakubskej cesty na Slovensku. Od založenia OZ dňa 28.júna 2013 pracujeme na obnove tejto historickej trasy pre novodobých pútnikov, ktorí majú záujem o duchovnú obnovu, spoznanie samého seba a krás našej krajiny.

 

 

Čo robíme?

1. Obnova a značenie historickej Svätojakubskej trasy na Slovensku 

Pracujeme na obnove tejto historickej trasy pre novodobých pútnikov, zbierame informácie, koordinujeme aktivity zapojených organizácií a partnerov do celého procesu. Pripravujeme a realizujeme značenie trasy.

Naším cieľom je označiť celú trasu Svätojakubskej cesty z Košíc do Bratislavy aj zo Žiliny do Bratislavy a tým prispieť k obnove pôvodnej historickej trasy Svätojakubskej cesty na Slovensku. Trasa nadväzuje na rakúsku Jacobsweg v mestečku Wolfstahl. V Bratislave sa taktiež spája maďarská Szent Jakab út., ktorá prechádza dedinkou Rajka na maďarsko-slovenskej hranici a popri Dunaji prichádza do hlavného mesta Slovenska.

 

 

2. Tvorba sprievodcov a podpora pri tvorbe siete ubytovaní pre pútnikov 

Zbierame informácie, komunikujeme so zástupcami organizácií, ktoré sú zamerané na podporu turizmu a rozvoj regiónu. Okrem toho vytvárame Bedekre – sprievodcov, ktoré obsahujú praktické informácie o trase Svätojakubskej cesty na Slovensku pre jednotlivé etapy. Brožúrky obsahujú popis konkrétnej trasy, profil trasy, ubytovacie možnosti a zaujímavosti v danej lokalite.

Vytvorili sme aj oficiálny slovenský credenciál, ktorý je zaregistrovaný v pútnickej kancelárii v Santiago de Compostela. Slovenský credenciál je platný pre vydanie “Compostelany” (dekrétu o absolvovaní púte) a plne akceptovaný. Môžete s ním putovať na Slovensku aj v celej Európe.

 

 

 

3. Propagácia Svätojakubskej cesty

Venujeme sa propagácii Svätojakubskej cesty na Slovensku s cieľom zlepšiť povedomie o Svätojakubskej ceste na Slovensku doma aj v zahraničí. Spolupracujeme s médiami, aktívne sa zúčastňujeme na kultúrnych podujatiach. Okrem toho prezentujeme a zdieľame informácie pre verejnosť o Svätojakubskej ceste, našich aktuálnych plánovaných aktivitách aj výsledkoch OZ. Našim cieľom je informovať ľudí o prírodných krásach, kultúrnych aj duchovných pamiatkach Svätojakubskej cesty na Slovensku a prilákať domácich aj zahraničných turistov.

 

 

4. Spolupráca s partnermi, občianskymi združeniami v rámci Slovenska aj v zahraničí

Dlhodobo spolupracujeme s partnermi na Slovensku – Konferencia biskupov Slovenska, Klub Slovenských turistov, Slovenským cykloklubom, vyššími územnými celkami, krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, mestami a obcami.

Sme zakladajúcimi členmi Asociácie pútnických organizácií, ktorá je poverená Radou Konferencie biskupov Slovenska  na rozvoj pútnictva na Slovensku.

Snažíme sa prepájať jednotlivé subjekty a organizácie, a tak vytvárať dlhodobé a stabilné vzťahy, partnerstvá a spolupráce na podporu rozvoja putovania a pútnického turizmu na Slovensku. Spolupracujeme s partnerskými organizáciami v Španielsku, Rakúsku. Maďarsku, Rumunsku, Česko aj Poľsku a zároveň sa inšpirujeme ich skúsenosťami s cieľom propagovať Camino Slovania a prilákať slovenských aj zahraničných turistov a novodobých pútnikov.

 

 

Symbol mušle

Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je žltá mušľa na modrom podklade.

 

 

 

 

 

Upozornenie:

Radi by sme upozornili, že okrem nás vykonávajú podobné aktivity aj iné občianske združenia, ktoré založil p. Gerhard Weag a ich cieľom je rozvoj tzv. Jakubskej cesty.

Veľmi často sa stáva, že je naše združenie zamieňané s rôznymi združeniami pána Weaga ako sú Fórum jakubskej cesty, Xacobeo, Jakubská cesta Xacobeo, Svätojakubská cesta, Live AID, Live AID International a pod.

Touto cestou sa chceme dištancovať od akýchkoľvek organizácií, ktoré zastupuje pán Gerhard Weag a od ich aktivít. O týchto združeniach nemáme žiadne informácie a preto nemôžeme podať pútnikom žiadne informácie či rady ohľadom ciest označených ako Jakubská cesta.